ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ

Καλώς ήρθατε στην πλατφόρμα Fashion for Inclusion MOOC, όπου ελπίζουμε να εμπνεύσουμε μια σειρά επαγγελματιών και επαγγελματιών ΕΕΚ για να ενισχύσουμε την κοινωνική ένταξη των δύσκολα απασχολούμενων ατόμων (όπως μετανάστες και πρόσφυγες σε ευάλωτες καταστάσεις), μέσω των θεμάτων της ραπτικής, ανακύκλωσης, μόδας και σχεδίου.

Αυτό το ανοιχτό διαδικτυακό μάθημα βασίζεται στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Fashion for Inclusion για επαγγελματίες ΕΕΚ στους τομείς της Ραπτικής, της Ανακύκλωσης, της Μόδας και του Σχεδίου (IO2) και προορίζεται να το συμπληρώσει παρέχοντας ένα υλικό αυτομάθησης για εκπαιδευτές που περιλαμβάνει: μεταξύ άλλων, περιπτωσιολογικές μελέτες, συμβουλές για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών συνεδριών και βιβλιογραφικές αναφορές για περαιτέρω πληροφορίες. Επομένως, σας συνιστούμε ιδιαίτερα να συμβουλευτείτε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα καθώς εξερευνάτε το διαδικτυακό μάθημα.

Για περαιτέρω υποστηρικτικό υλικό που θα χρησιμοποιήσετε στην πρακτική άσκηση, σας προσκαλούμε επίσης να ελέγξετε το Εγχειρίδιο Fashion For Inclusion για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους σχετικά με τα θέματα Ραπτικής, Ανακύκλωσης, Μόδας και Σχεδίου (IO4).

Τόσο το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα όσο και το Εγχειρίδιο για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση https://fashionforinclusion.org/results

ΜΟΔΑ & ΣΧΕΔΙΟ

αυτό το μονοπάτι μάθησης παρουσιάζει μια προσέγγιση στο σχέδιο και τη μόδα από μια παγκόσμια προοπτική, όπου η ανάπτυξη της δημιουργικότητας που συνδέεται με το σχέδιο ανοίγει σε μια ευρύτερη ευαισθησία.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

αυτή η διαδρομή μάθησης παρέχει μεθόδους και προσεγγίσεις για να ενθαρρύνει τους μετανάστες και τους πρόσφυγες να εμπλακούν στους τομείς της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης

ΡΑΠΤΙΚΗ

αυτή η εκπαιδευτική διαδρομή δείχνει πώς η ραπτική μπορεί να είναι κοινωνικά συμπεριληπτική, δημιουργώντας και ενισχύοντας ατομικές δεξιότητες και προσαρμοζόμενοι σε όλα τα είδη εξατομικευμένων προϊόντων από άλλους πολιτισμούς

ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

αυτή η εκπαιδευτική διαδρομή προσεγγίζει τις εγκάρσιες ικανότητες. Οι εγκάρσιες ικανότητες σχετίζονται με ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων και τομέων και συχνά αναφέρονται ως βασικές δεξιότητες, ο ακρογωνιαίος λίθος για την προσωπική ανάπτυξη ενός ατόμου